جزئیات پروژه

پلاستیک، این نوع تسمه نقاله برای مصارف خاص وکاربرد های مختلف وبراساس زاویه شیب حمل. نوع بار وسطوح شیبدار ۴۰درجه درعرض های ( ۵۰و۶۰و۶۵و۷۰و۸۰و۱۰۰و۱۲۰) سانتیمتر با ضخامت ۱۰ میلیمتر وبا زاویه ۱۱۰ در جه به شکل  V فواصل هر ۱۰ سانتیمتربه صورت تکرار جهت حمل ونقل شیشه ،علوفه،حمل بار در فرودگاه ها وبنادر مورد استفاده قرار می گیرد.