ما یک باز از محصولات اورامان استفاده کرده ایم و خدا را شکر راضی هستیم