توی بازار من نکته منفی نشنیدم ازتون کار هم خوب بوده تا حالا