بد نبود در کل تسمه ها ارسالی خوب بودن حالا باید دوامشون رو هم دید