کیفیت از تسمه نقاله های اشغال چینی موجود در بازار خیلی بهتر بود